Members login

Barcelona Turisme Convention Bureau

Mondial & Cititravel Congresos
  • Mondial & Cititravel Congresos
CONTACTE
 
DESCRIPCIÓ
Especialitzats en l’organització de congressos i reunions. Com a OPC guia el client i li dóna suport a través del complex procés que és la preparació d’un esdeveniment, execució i seguiment. L’èxit de l’esdeveniment és també el de la companyia, motiu pel qual forma equip amb el client posant al seu servei el personal, experiència, entusiasme i eines de treball.
Els serveis, que poden ser contractats individualment o globalment, van des de la posada en marxa, planificació, preparació del pressupost, control financer, màrqueting i promoció, organització dels actes socials, recerca de patrocinadors i expositors, gestió de les secretaries tècnica i científica amb el propi software o assistència a la seu, fins al tancament de l’esdeveniment.